ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

   

  
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ รายชื่อผู้มีสิทธิขอหนังสือรับแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก WTO สินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2557 ถึงปี 2559 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 25 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณ มันฝรั่ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO ครั้งที่3 ปี2558 พ.ศ.255816 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณน้ำมันมะพร้าว ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558พ.ศ. 25583 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณเนื้อมะพร้าวแห้ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558พ.ศ. 25583 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณมะพร้าว ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558พ.ศ. 25583 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2558 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 255819 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณน้ำมันถั่วเหลือง ที่ได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558 พ.ศ. 255818 พฤษภาคม 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ไขในการออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง wto สินค้ากระเทียม ปี 2558 ถึง ปี 2560 พ.ศ.255815 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2558 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 255812 พฤษภาคม 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2558 เพิ่มเติม พ.ศ. 255811 พฤษภาคม 2558
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 25508 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2557 ถึงปี 2559 (เพิ่มเติม) พ.ศ.255823 เมษายน 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การใช้สิทธิพิเศษภายใต้ AEC & FTA" หลักสูตร "เทคนิคการคำนวณต้นทุนก่อนและหลังการใช้สิทธิ" วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 (คลิกรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม)

30 มิถุนายน 2558

ประชาสัมพันธ์ : หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ งดให้บริการวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 

26 มิถุนายน 2558

ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ ครั้งที่ 4/2558 (คลิกรายละเอียดประกาศ)

26 มิถุนายน 2558

ประชาสัมพันธ์ : ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ FORM E ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป ขอให้บันทึกข้อมูลหลังวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 เนื่องจากกรมฯ จะปรับปรุงข้อมูลพิกัดฯ ฉบับ 2012 ของหนังสือรับรองฯ FORM E และผู้ส่งออกที่บันทึกข้อมูลก่อนหรือในวันที่ 11 กรกฏาคม 2558  ขอให้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 พร้อมกันนี้ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ฉบับ 2012 บนหน้าเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th เป็น File excel ในวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2558

11 มิถุนายน 2558

ประชาสัมพันธ์ : ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ FORM AK เฉพาะประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ขอให้บันทึกข้อมูลหลังวันที่ 13 มิถุนายน 2558 เนื่องจากกรมฯ จะปรับปรุงข้อมูลพิกัดฯ ปี 2012 ของหนังสือรับรองฯ FORM AK เฉพาะ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และผู้ส่งออกที่บันทึกข้อมูลก่อนหรือในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ขอให้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 (ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากรปี 2012 ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี บนหน้าเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th )

28 พฤษภาคม 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

24 มิถุนายน 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

24 มิถุนายน 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

10 มิถุนายน 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2558

6 พฤษภาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

24 เมษายน 2558
อ่านทั้งหมด..
  
Seminar

หน้าข้อมูลสัมมนา

วันสัมมนาชื่องานสัมมนาลงทะเบียน
24 กรกฎาคม 2558
23 กรกฎาคม 2558
15 กรกฎาคม 2558
13 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม

วันพระราชสมภพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

การประชุมคณะทำงานสาขาการอำนวยความสะดวก

ทางการค้าและการลงทุน

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"

เรื่องนาวคิดและวิธีปฏิบัติของเกษตรกรต้นแบบ

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 5 มิถุนายน 2558

 

 อ่านทั้งหมด

วีดีโอ

มิติใหม่ข้าวไทย

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
QR Code Web Site DFT

SCREEN ID : INTER01
  
บริการจากกรม/ข้อมูล บริการจากกรม/ข้อมูล บริการอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
 - เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน  - สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย

 - ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

- ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
 - กองทุน FTA  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  - ระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
 - งานคุ้มครองจริยธรรม  - จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง  - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 - เอกสารเผยแพร่/วารสาร/คู่มือ  - สถานการณ์สินค้า  - ระบบมาตฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  
 - ขั้นตอนการให้บริการกรมฯ  - การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

 - ระบบออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป

 
 

 - สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า

 - ระบบการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด  
   - มาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย