ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

   

  
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม พ.ศ. 254617 กรกฎาคม 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254817 กรกฎาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 25588 กรกฎาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ รายชื่อผู้มีสิทธิขอหนังสือรับแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก WTO สินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2557 ถึงปี 2559 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 255825 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณ มันฝรั่ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO ครั้งที่3 ปี2558 พ.ศ.255816 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณน้ำมันมะพร้าว ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558พ.ศ. 25583 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณเนื้อมะพร้าวแห้ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558พ.ศ. 25583 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณมะพร้าว ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558พ.ศ. 25583 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2558 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 255819 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณน้ำมันถั่วเหลือง ที่ได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558 พ.ศ. 255818 พฤษภาคม 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ไขในการออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง wto สินค้ากระเทียม ปี 2558 ถึง ปี 2560 พ.ศ.255815 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2558 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 255812 พฤษภาคม 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : สงออกฉับไวไปกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA)

17 กรกฎาคม 2558

ประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร HS code 2007 เป็น HS code 2012 (คลิกรายละเอียด)

17 กรกฎาคม 2558

สกู๊ปทางโทรทัศน์ เรื่อง การค้าชายแดน 

17 กรกฎาคม 2558

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การใช้สิทธิพิเศษภายใต้ AEC & FTA" หลักสูตรที่ 1 "เทคนิคการคำนวณต้นทุนก่อนและหลังการใช้สิทธิ" หลักสูตรที่ 2 "การกรอกฟอร์มถูกต้องรับรองได้สิทธิพิเศษ" รุ่นที่ 5 จัดอบรมภายในเดือนกันยายน 2558 (คลิกรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม)

16 กรกฎาคม 2558

ประชาสัมพันธ์ : ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ FORM E ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป ขอให้บันทึกข้อมูลหลังวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 เนื่องจากกรมฯ จะปรับปรุงข้อมูลพิกัดฯ ฉบับ 2012 ของหนังสือรับรองฯ FORM E และผู้ส่งออกที่บันทึกข้อมูลก่อนหรือในวันที่ 11 กรกฏาคม 2558  ขอให้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 พร้อมกันนี้ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ฉบับ 2012 บนหน้าเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th เป็น File excel ในวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2558

11 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

17 กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

14 กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2558

7 กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2558

7 กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

24 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด..
  
Seminar

หน้าข้อมูลสัมมนา

วันสัมมนาชื่องานสัมมนาลงทะเบียน
25 สิงหาคม 2558
18 สิงหาคม 2558
26 สิงหาคม 2558
6 สิงหาคม 2558
10 สิงหาคม 2558
ภาพกิจกรรม

งานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติปี 2558

ณ จังหวัดชลบุรี

การสัมมนาระดมความคิดเห็นก่อนการพัฒนาเว็บไซต์

กรมการค้าต่างประเทศ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558

วันพระราชสมภพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

การประชุมคณะทำงานสาขาการอำนวยความสะดวก

ทางการค้าและการลงทุน

 

 อ่านทั้งหมด

วีดีโอ

มิติใหม่ข้าวไทย

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
QR Code Web Site DFT

SCREEN ID : INTER01
  
บริการจากกรม/ข้อมูล บริการจากกรม/ข้อมูล บริการอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
 - เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน  - สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย

 - ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

- ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
 - กองทุน FTA  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  - ระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
 - งานคุ้มครองจริยธรรม  - จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง  - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 - เอกสารเผยแพร่/วารสาร/คู่มือ  - สถานการณ์สินค้า  - ระบบมาตฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  
 - ขั้นตอนการให้บริการกรมฯ  - การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

 - ระบบออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป

 
 

 - สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า

 - ระบบการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด  
   - มาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย