ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ งดให้บริการวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558  

เนื่องจากสัมมนาเรื่อง "รู้เท่าทัน พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก" ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ

หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-4825

 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000