ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ

งดให้บริการวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "Synergy for success" สร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร ในวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4825

 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000